Členovia

Výbor PS:

Jozef Klimčák – predseda
Jozef Mores – podpredseda
Milan Lofaj st. – tajomník
Ivan Garaj st. – poľovný hospodár
Milan Mikulášik – finančný hospodár
Pavol Vilčinský – kynologický referent
Ľubomír Maťaťa – strelecký referent

 

Dozorná rada:

Patrik Lofaj – predseda
Peter Vilčinský st. – člen
Jozef Vilčinský ml. – člen

 

Ostatní členovia:

Ivan Garaj ml.
Miriam Vilčinská
Marek Lofaj
Milan Lofaj ml.
Ing. Milan Mikulášik ml.
Ing. Adam Mikulášik
Ing. Ján Veselý – čestný člen
Bc. Peter Vilčinský ml.
Jozef Vilčinský st.
Peter Smolár
Šimon Smolár
JUDr. Michal Slamka
 

Comments are closed.