O nás

Poľovnícka spoločnosť Kráľová je užívateľom poľovného revíru Podbiel. Grafická výmera poľovného revíru je 2046,8 ha (20467980 m2) a je zaradený do poľovnej oblasti J VII. Oravská Magura, čo znamená, že patrí do jelenej oblasti.

Základom činnosti PZ je cieľavedomé obhospodarovanie a optimálne využívanie voľne žijúcej zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Predovšetkým dbáme na ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver a zlepšovanie životných podmienok zveri.

Členovia poľovníckej spoločnosti nezabúdajú ani na zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky. Súčasťou je aj propagácia poľovníctva a ochrana prírody medzi verejnosťou a práca s deťmi a mládežou. Podieľame sa sa na organizácií kultúrno-spoločenských, streleckých a iných aktivít, ktoré prispievajú k dobrej propagácií a zveľadeniu poľovníctva.

Comments are closed.