Nezhody pre zhody

Soliská, kŕmelce a všetky poľovnícke zariadenia sú dennodenne brázdené miestnymi, žiaľ aj “nemiestnymi” osobami, ktoré nemajú problém chodiť za parožím od rána do večera. Vzhľadom na skutočnosť, že sa z roka na rok v našom chotári zintenzívňuje táto „turistika za parožím,“ ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov, s cieľom…

Pokračuj v čítaní

AMO – aktualizácia

V januári 2019 sme Vás informovali o postupoch a zásadách, ktoré je potrebné dodržiavať pri manipulovaní s diviakmi. No dnes je táto téma pre celé Slovensko aktuálnejšia. K dnešnému dňu bolo na Slovensku evidovaných viac ako 10 pozitívnych prípadov na Africký mor ošípaných (AMO). V posledných dňoch sa potvrdil aj prvý pozitívny diviak v okrese Trebišov.  …

Pokračuj v čítaní

Soľ nad zlato

O význame a nevyhnutnosti primeraného množstva soli v potrave človeka nemusíme nikoho presviedčať. Však nás to učí aj známa slovenská rozprávka. Rovnako dôležitá je v potrave divej zveri, čo potvrdzujú rôzne odborné výskumy a skúsenosti poľovníkov z praxe. V súvislosti s predkladaním soli lesným obyvateľom sa okamžite vynorí niekoľko otázok. Koľko soli zver potrebuje? Kedy a ako…

Pokračuj v čítaní

Odpočívaj v pokoji!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás v týchto dňoch náhle opustil náš kolega, priateľ, vášnivý lesník a poľovník Ján Joštiak. Janko vynikal spomedzi nás predovšetkým znalosťami a vzťahom ku kynológii. Pamätať si ho budeme ako veselého človeka, ktorý bol vždy ochotný pomôcť. Nie len pre mladých poľovníkov môže byť jeho aktívna činnosť vzorom.…

Pokračuj v čítaní

Poľovnícka opekačka

Je to už druhý rok, čo na ZŠ s MŠ v Podbieli organizuje naše združenie Krúžok mladých priateľov poľovníctva. Cieľom tejto aktivity nie je iba poskytnúť deťom veľké množstvo teoretických poznatkov o prírode, ale predovšetkým sprostredkovať im reálne zážitky z lesa. Aj preto sme sa jednu krásnu slnečnú nedeľu, konkrétne 14.03.2019, rozhodli zobrať ich…

Pokračuj v čítaní

Začiatok poľovníckej sezóny

Stojíme na prahu novej poľovníckej sezóny 2019/2020 a tak, ako každý rok, aj tento sa členovia PZ Senková zúčastnili sčítania zveri. Termín celoročného sčítania bol stanovený na 23. marca. Už tradične sme sa na úvod zišli pri našej chate a určili si čas na obchádzku revíru, aby bola zachovaná objektivita a informácie o počte…

Pokračuj v čítaní

Parohy

Mesiace február a marec sú tradičným obdobím, kedy jelene zhadzujú svoje parohy. Obvykle sa stáva, že staršie jelene zhadzujú parohy skôr ako tie mladé. V tejto súvislosti sme zaznamenali zvýšený pohyb „pseudopoľovníkov“ konajúcich dlhodobo v neprospech nášho združenia v revíri, za účelom zbierania jeleních zhodov. Dovolíme si ich upozorniť na…

Pokračuj v čítaní

Postrehy z posledných zím

Vypísané z kroniky PZ Senková Najväčšiu časť svojho času trávia poľovníci starostlivosťou o zver. Ak chce poľovnícke združenie dosahovať kvalitné výsledky v chove raticovej zveri, prikrmovanie v období núdze patrí medzi nevyhnutné činnosti. Zima 2017/2018, ale predovšetkým obdobie núdze (december – marec) na prelome rokov 2018/2019, boli na sneh mimoriadne…

Pokračuj v čítaní

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných je aj u nás stále aktuálny. Vzhľadom na rozširujúcu sa vírusovú infekciu, Štátna veterinárna a potravinárska správa SR vydala informačný leták o AMO u domácich ošípaných a diviakov a biologické zásady pri manipulácii s diviakmi.  

Pokračuj v čítaní

PZ Senková Podbiel a rok 2018

Blíži sa koniec roka 2018, a tak aj my, Vaši poľovníci, by sme sa chceli podeliť aspoň s tými najdôležitejšími udalosťami, ktoré nás počas roka stretli. Tento rok bol pre nás ťažší ako ostatné. Členovia PZ Senková nevykonávali právo poľovníctva, ľudovo povedané „nepoľovali“ tak, ako to bolo doposiaľ. Ostáva nám len…

Pokračuj v čítaní