Kalendár lovu zveri

 

Celoročne je povolený lov týchto druhov zveri:
diviača, lanštiak; jeleň sika, pasrnec bielochvostý;
líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severoamerický, nutria riečna, ondatra pyžmová;
1) lov sokoliarskymi dravcami od 1.septembra do 31. decembra
2) okrem území:
a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky,
Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre
b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková,
Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca
c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského
národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská
Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese
Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese
Tvrdošín
d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych
území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka,
Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v
okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník
3) muflón samec vo zverniciach celoročne
– v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno
loviť celoročne kunu skalnú, kunu lesnú a tchora tmavého
– ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja,
možno loviť aj v tento deň.
– vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára

4) v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,
5) v bažantniciach od 1. septembra do konca februára,
6) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára,
7) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára,
8) v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára,
– v samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného a tchora tmavého
– na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra,
– v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne kunu skalnú, kunu
lesnú a tchora tmavého,
– loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky

 

Comments are closed.