Kritéria selektívneho odstrelu

Kritériá selektívneho odstrelu raticovej zveri v chovateľskom celku J VII Oravská Magura

 

Jelenia zver :

Za chovné sa považujú jedince dosahujúce nasledovné minimálne podmienky :

1 ročné jelene ( 1. parožie ) :

     – kmene s dĺžkou minimálne 30 cm

     – členené kmene, aj jednostranne bez ohľadu na dĺžku 

 

2 ročné jelene ( 2. parožie ) :

     – členitosť minimálne nepravidelného osmoráka,

     – kmene jednostranne ukončené vidlicou,

     – dĺžka kmeňov minimálne 55 cm

     – dĺžka stredných vetiev minimálne 15 cm

     – bodová hodnota minimálne 100 bodov CIC.

 

3 ročné jelene ( 3. parožie ) :

     – členitosť minimálne pravidelného osmoráka,

     – kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou minimálne 10 cm,

     – dĺžka kmeňov minimálne 65 cm,

     – dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm,

     – bodová hodnota minimálne 120 bodov CIC.

 

4 ročné jelene ( 4. parožie ) :

     – členitosť minimálne nepravidelného desatoráka,

     – kmene jednostranne ukončené korunou,

     – dĺžka kmeňov minimálne 75 cm,

     – dĺžka stredných vetiev minimálne 20 cm,

     – bodová hodnota minimálne 140 bodov CIC.

 

5-6 ročné jelene ( 5. a 6. parožie ) :

     – členitosť minimálne pravidelného desatoráka,

     – kmene obojstranne ukončené korunami,

     – dĺžka kmeňov minimálne 80 cm,

     – bodová hodnota minimálne 160 bodov CIC.

 

7-8 ročné jelene ( 7. a 8. parožie ) :

     – členitosť minimálne pravidelného dvanástoráka,

     – kmene obojstranne ukončené korunami,

     – dĺžka kmeňov minimálne 90 cm,

     – bodová hodnota minimálne 170 bodov CIC.

 

9-10 ročné jelene ( 9. a 10 parožie ) :

     – členitosť minimálne pravidelného dvanástoráka,

     – kmene obojstranne ukončené korunami,

     – dĺžka kmeňov minimálne 95 cm,

     – bodová hodnota minimálne 180 bodov CIC.

 

Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene.

  1. Za jelene súce na chov sa považujú :

–   jelene, ktoré dosahujú minimálne parametre parožia chovných jeleňov stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku

–   jelene, ktoré majú jeden kmeň mechanický poškodený ( zlomený, odstrelený ) a druhý nepoškodený a  tento kmeň dosahuje minimálne hodnoty vo všetkých ukazovateľoch okrem bodovej hodnoty

 

  1. Za jelene nesúce na chov sa považujú :

–   jelene, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode I.  a s trvalou deformáciou parožia

–   jelene  2 – ročné a staršie s členitosťou šestoráka

–   jelene  5 – ročné a staršie nekorunové alebo jednostranne korunové

 

Srnčia zver :

Za chovné sa považujú jedince dosahujúce nasledovné minimálne podmienky :

 1 ročný srnec :

     – dĺžka kmeňov bez vetiev nad 12 cm,

     – dĺžka členitého kmeňa 10 cm.

 

2 ročný srnec :

     – dĺžka kmeňa 18 cm,

     – počet vetiev – 5

     – priemerná dĺžka vetiev – nad 3 cm

     – bodová hodnota nad 45 bodov CIC

 

3 ročný srnec :

     -dĺžka kmeňa nad 20 cm,

     – počet vetiev – 6

     – priemerná dĺžka vetiev – nad 4 cm

     – bodová hodnota minimálne 60 bodov CIC

 

4 – 5 ročné srnce :

     – dĺžka kmeňov nad 22 cm,

     – počet vetiev – 6,

     – priemerná dĺžka vetiev – nad 5 cm,

     – bodová hodnota – minimálne 75 bodov CIC

 

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce

Za srnce nesúce na chov sa považujú :

  • 1 ročné srnce, ak nedosahujú stanovenú dĺžku
  • 2 – 5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre vrátane podmienky bodovej hodnoty CIC
  • srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená pučnica, viac kmeňov ako 2 a pod. )

Comments are closed.