PZ Senková a deň detí

Ako je mnohým ľuďom známe, mesiac jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Aj preto sa PZ Senková Podbiel aktívne každý rok zúčastňuje osláv pri príležitostí Dňa detí. Organizuje ich obecný úrad a kultúrno-športová komisia v Podbieli.

Aj tento rok si poľovnícke združenie prichystalo pre zúčastnené deti niekoľko zaujímavých vecí. Po príchode k stanovišťu poľovníci oboznámili „mladých poľovníkov“ s jednotlivými druhmi zvierat, ktoré sa v našej prírode vyskytujú. Okrem jeleních parohov a srnčích parožkov si mohli obzrieť aj danielie parohy. Výskyt tohto druhu zvery vo voľnej prírode nezahŕňa naše zemepisné šírky. Taktiež sa mohli oboznámiť s lebkami viacerých dravých šeliem ako vlk, rys alebo kuna. Poľovnícka časť bola zakončená poznávačkou stôp a typických zvukov niektorých druhov srstnatej i pernatej zveri.

Pre deti bola pripravená aj lesnícka časť, ktorá spočívala v oboznamovaní mladých účastníkov s drevinami, ktoré sa u nás najčastejšie vyskytujú. Pre tie deti, ktoré navštevujú krúžok mladých priateľov poľovníctva v ZŠ s MŠ Podbiel, bol prichystaný malý darček v podobe trička s poľovníckou tematikou. Mnohé deti, ale aj dospelí sa tešili na guláš. Tento rok ho pripravili členovia PZ a o tom, že bol výborný svedčil prázdny kotol, ako aj veľké poďakovanie od organizátorov.

Nám neostáva nič iné, iba sa poďakovať organizátorom za možnosť zúčastniť sa toho podujatia a veriť v dobrú spoluprácu aj do budúcnosti. Za podporu taktiež ďakujeme Obvodnej poľovníckej komore v Tvrdošíne.

 

Comments are closed.