Koncepcia rozvoja poľovníctva

Dávame do pozornosti Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike, ako národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri. Materiál komplexne pokrýva všetky oblasti poľovníctva a definuje ciele do roku 2030.

Comments are closed.