PZ Senková Podbiel a rok 2018

Blíži sa koniec roka 2018, a tak aj my, Vaši poľovníci, by sme sa chceli podeliť aspoň s tými najdôležitejšími udalosťami, ktoré nás počas roka stretli.

Tento rok bol pre nás ťažší ako ostatné. Členovia PZ Senková nevykonávali právo poľovníctva, ľudovo povedané „nepoľovali“ tak, ako to bolo doposiaľ. Ostáva nám len veriť že sa to čoskoro zmení. Aj z tohto dôvodu sme zaznamenali z podnetov od občanov Podbiela zvýšené škody zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.

Prejdime však na pozitívnejšiu nôtu. Napriek tomuto všetkému, sme zažili počas roka veľa pekných chvíľ. Každý nový rok koncom januára alebo začiatkom februára sa stretnú všetci členovia PZ, aby zhodnotili rok starý a do nového si naplánovali ďalšie ciele. Základnou a každoročnou povinnosťou je príprava krmiva (sena), aby sa mohla počas obdobia núdze (zimy) zver prikrmovať. Toto seno sa uskladňuje v súkromných senníkoch až do tohto obdobia. Nezaháľali sme ani v spoločenských a kultúrnych podujatiach. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať v Podbieli Poľovnícky ples, ktorý dopadol na výbornú. Berieme to však ako záväzok, že v tom budeme pokračovať a stane sa „podbieľanskou tradíciou“.

V mesiaci november úspešne absolvovali dvaja naši členovia Adam Mikulášik a Pavol Vilčinský so svojimi štvornohými pomocníkmi skúšky duričov. Viac sa môžete dočítať v článku Úspech našej kynológie.

Počas celého školského roka 2017/2018 začal po dlhšej odmlke opäť fungovať krúžok mladých priateľov poľovníctva (KMPP). Na krúžku sa venujeme dvom odvetviam. Prvý polrok je to prevažne poľovníctvo a druhý lesníctvo. V roku 2018 sme navštívili napríklad Lesy Slovenskej republiky, lesnú správu Oravský Podzámok, kde majú vybudovanú výnimočnú vzdelávaciu miestnosť z fondov EÚ. Tiež sme navštívili výstavu poľovníckych trofejí za rok 2017/2018 v Habovke. Deti zaujal aj výrobný proces spracovania dreva, ktorý nám predviedli páni Bc. Pavol Kudzbel, Bc. Lukáš Kudzbel a Štefan Turčák. Mali sme taktiež niekoľko vychádzok v teréne, či už za účelom spôsobu prikrmovania zveri alebo vysádzania mladých stromčekov. Teší nás záujem detí o čom svedčí účasť v už začatom v školskom roku 2018/2019. V novom školskom roku plánujeme nové zaujímavé výlety a spolupráce. Ide najmä o spoluprácu s CHKO (chránená krajinná oblasť) Horná Orava a Obvodnou poľovníckou komorou Tvrdošín.

Členovia PZ Senková sa zúčastnili aj dňa detí, kde si pre deti pripravili ukážky z oblasti poľovníctva a lesníctva. Veríme, že aj toto dopomôže do budúcna poznať, aké druhy živočíchov a rastlín sa nachádzajú okolo nás. Nielen deti zaujímalo rozoznávanie zvukov zvierat, poznávanie drevín z nášho okolia a mnoho ďalšieho. Nezabudli sme ani na deň farnosti. Veríme že aj náš guláš Vám chutil.

Pripravili sme si pre Vás aj internetovú stránku. Chceme Vás informovať o činnosti členov PZ Senková, ako sa staráme o prírodu a zvieratá v nej. Táto stránka bude postupne dopracovávaná a aktualizovaná. Je dobré, keď organizácie v Podbieli a občania spolupracujú. Dúfame, že aspoň takéto krátke zhrnutie našej činnosti Vás utvrdilo v tom, že pri postúpení práva poľovníctva ste sa rozhodli správne. Ako hovorí stará múdrosť: „Za človeka hovoria jeho skutky, nie slová!“

Tešíme sa na Vašu návštevu na stránke: www.pzsenkova.sk

Na záver by sme Vám všetkým chceli popriať krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný štart do nového roka a čo najviac krásnych zážitkov v prírode.

LESU A LOVU ZDAR !

členovia PZ

Comments are closed.