Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných je aj u nás stále aktuálny. Vzhľadom na rozširujúcu sa vírusovú infekciu, Štátna veterinárna a potravinárska správa SR vydala informačný leták o AMO u domácich ošípaných a diviakov a biologické zásady pri manipulácii s diviakmi.

 

Comments are closed.