Parohy

Mesiace február a marec sú tradičným obdobím, kedy jelene zhadzujú svoje parohy. Obvykle sa stáva, že staršie jelene zhadzujú parohy skôr ako tie mladé.
V tejto súvislosti sme zaznamenali zvýšený pohyb „pseudopoľovníkov“ konajúcich dlhodobo v neprospech nášho združenia v revíri, za účelom zbierania jeleních zhodov. Dovolíme si ich upozorniť na to, že ak si ho privlastnia, konajú v rozpore so zákonom o poľovníctve „a dopúšťajú sa trestného činu pytliactva, kde za tento čin hrozí trest odňatia slobody v trvaní až dva roky,“ ako uviedol policajný riaditeľ vo Svidníku Jaroslav Suvák v reportáži pre televíziu Joj.

Zhody jeleních parohov môžu zbierať iba poľovníci, ktorí majú na to povolenku. Aj preto sa príslušníci poľovníckej stráže nášho PZ rozhodli aktívnejšie vykonávať v tomto čase svoje práva a povinnosti v revíri. Podotýkame, že ak náhodou natrafíte pri prechádzke prírodou na zhod parohatej zveri, oznámte to poľovníckemu hospodárovi, ktorým je pán Ivan Garaj st.

Pre nás poľovníkov sú jelenie zhody výborný indikátor toho, koľko jeleňov sa pohybuje v revíri. Taktiež podľa nich dokážeme pomerne presne určiť ich silu a vekovú štruktúru. Nemusíte sa obávať, je veľmi pravdepodobné že po jeho preštudovaní a zaevidovaní vám nájdený zhod poľovnícky hospodár vráti naspäť.

Comments are closed.