Soľ nad zlato

O význame a nevyhnutnosti primeraného množstva soli v potrave človeka nemusíme nikoho presviedčať. Však nás to učí aj známa slovenská rozprávka. Rovnako dôležitá je v potrave divej zveri, čo potvrdzujú rôzne odborné výskumy a skúsenosti poľovníkov z praxe. V súvislosti s predkladaním soli lesným obyvateľom sa okamžite vynorí niekoľko otázok. Koľko soli zver potrebuje? Kedy a ako jej ju predkladať? Ktorá zver soľ vyhľadáva a prečo vlastne?  Na všetky tieto otázky sa pokúsime odpovedať v nasledujúcich riadkoch.

Poľovník de facto ani nemusí riešiť, koľko soli zver potrebuje. Jeho úlohou je „iba“ zabezpečiť, aby soľ v prípade potreby našla. Tá, na rozdiel od človeka, jej skonzumuje iba toľko, koľko jej organizmus potrebuje. Sú známe prípady, kedy zver v dôsledku nedostatku soli v zime migrovala k cestným komunikáciám lízať posypovú soľ. Ako takéto situácie obvykle končia nemusíme bližšie popisovať.

Všetky zainteresované strany sa zhodujú, že pokiaľ si divá zver nedokáže nájsť potrebné minerálne látky v prírode sama, je nevyhnutné jej ich predkladať v podobe kamennej soli alebo rôznych lizov (kombinácia kamennej soli s rôznymi minerálnymi látkami) a to počas celého roka, predovšetkým však na jar. Po zime prechádza zver zo suchej stravy na šťavnatú. Soľ v tomto prípade pomáha tráviacemu traktu prispôsobiť sa zmene potravy. Rovnako dopĺňa do organizmu rôzne minerálne látky, ako napríklad vápnik a fosfor, ktoré sú základnými stavebnými látkami každého živočícha. Spomínané minerály tvoria hlavné prvky pri tvorbe parožia raticovej zveri. Uvedené účinky len podčiarkujú význam zriaďovania solísk v súvislosti s dosahovaním kvalitných chovateľských výsledkov.

Počet solísk v každom poľovnom revíri upravuje vyhláška ministerstva pôdohospodárstva k zákonu o poľovníctve. Podľa nej musí byť na každých aj začatých 70 ha výmery najmenej jeden soľník. Na náš revír ich tým pádom vychádza 29.

Z otázok položených na úvod článku sme ešte neuviedli odpoveď na tú, ktoré druhy zveri vyžadujú soľ vo svojej potrave. Odpoveď odborníkov na tento problém je jednoznačná. VŠETKY. Či už je to raticová zver alebo maličký zajac. Zaujímavé je, že zajac soľ nedokáže lízať. Prijíma ju teda tak, že ohlodáva drevo nasiaknuté soľou zo soľníka. To sa týka predovšetkým starších solísk.

Pre zaujímavosť, v našom revíri zver každoročne skonzumuje približne 200 kg soli.

Comments are closed.