AMO – aktualizácia

V januári 2019 sme Vás informovali o postupoch a zásadách, ktoré je potrebné dodržiavať pri manipulovaní s diviakmi. No dnes je táto téma pre celé Slovensko aktuálnejšia. K dnešnému dňu bolo na Slovensku evidovaných viac ako 10 pozitívnych prípadov na Africký mor ošípaných (AMO). V posledných dňoch sa potvrdil aj prvý pozitívny diviak v okrese Trebišov.

 

Upozorňujeme, že je mimoriadne dôležité dodržiavať zásady biologickej ochrany chovov ošípaných. V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

 

Viac sa môžete dočítať na:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO_SR_2019.asp

 

alebo

 

https://polovnickakomora.sk/sk/amo.html

Comments are closed.