Nezhody pre zhody

Soliská, kŕmelce a všetky poľovnícke zariadenia sú dennodenne brázdené miestnymi, žiaľ aj “nemiestnymi” osobami, ktoré nemajú problém chodiť za parožím od rána do večera. Vzhľadom na skutočnosť, že sa z roka na rok v našom chotári zintenzívňuje táto „turistika za parožím,“ ba dokonca vznikajú organizované skupiny pre zber zhodov, s cieľom obchodovať s nimi, PS Kráľová Podbiel mieni v nadchádzajúcom období zintenzívniť monitorovanie a kontrolu tejto nelegálnej činnosti. Občania, ktorí budú členmi PS Kráľová pristihnutí pri zbere zhodov, budú následne postúpení na riešenie políciou.

Podľa § 24 ods. 3 písm. g zákona o poľovníctve (Zákon č. 274/2009 Z. z.) sa zakazuje privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zberať parožie bez povolenia užívateľa poľovného revíru. Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri rieši § 66 ods. 3 a 4 (Zákon č. 274/2009 Z. z.), a preto zbierať zhody je oprávnený len ten poľovník, ktorý má povolenie užívateľa poľovného revíru, a toto povolenie ma zapísané v povolenke na lov.

Neoprávnený zber zhodov fyzickou osobou sa trestá ako „Priestupok proti poriadku v správe,“ kde môže byť uložená pokuta až do výšky 3-tisíc EUR, neoprávnený zber právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom môže byť uložená pokuta od 5000 € až do 15000 € v zmysle § 78 ods. 3 písm. c zákona o poľovníctve. 

Prípad možného nelegálneho zberu zhodov riešili v nedávnej minulosti kriminalisti a policajti z bánovského obvodného oddelenia. Viac o tejto akcii a možnom postihu za nelegálny zber zhodov si môžete prečítať na nasledujúcom linku: POĽOVNÍK SI NECHAL PAROHY: Hrozí mu pokuta (teraz.sk)

Problematike sa taktiež venovali kolegovia poľovníci v rámci relácie Halali. Príspevok o zbere parožia je dostupný na nasledujúcom linku:
Našiel som zhody… – YouTube

Za pochopenie vopred ďakujeme!

Lovu zdar

Comments are closed.